ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

TAZ MAXAL5.jpg
Διάρκεια : 8 - 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Δελχί - Άγκρα - Τζαϊμπούρ
Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
tigris-soumatra123141165.jpg
Διάρκεια : 11, 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Δελχί - Τζαϊπούρ - Άγκρα - Κουζουράχο - Βαρανάσι
Ουνταïπούρ - πάρκο Μπαντχάβαρθ

Αναχωρήσεις :
11 ημέρες: 02,23/07 & 03,22,27/08
13 ημέρες: 27/10 & 22/11


Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
dsc01469.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Δελχί - Άγκρα - Τζαϊπούρ - Ουνταϊπούρ - Τζοντπούρ
Τζαϊσαλμέρ - Μπαϊκανέρ

Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
buda-india1.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λάκναου - Σραβάστι - Κουσιναγκάρ - Βαϊσάλι - Ρατζγκίρ
Μποντγκάγια - Βαρανάσι - Δελχί

Αναχωρήσεις : 10,21/10

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
rajastha-ranthambore-national-park2.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Εθνικό Πάρκο Bandhavgarh - Εθνικό Πάρκο Kanha
Εθνικό Πάρκο Satpura - Δελχί

Αναχωρήσεις : 26/10 & 10,28/11

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Goa_India_Little_Vagator_Beach_Shiva_Head.jpg
Διάρκεια : 18 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Δελχί - Μποπάλ- Νταρ/Μαχέσβαρ - Αουρανγκαμπάντ - Μπιτζαπούρ - Μπαντάμι - Χαμπί - Γκόα - Τσιπλούν - Βομβάη
Αναχωρήσεις : 07/08 & 16/10

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
periyar park.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κοτσίν - Αλεπέϊ - Περιγιάρ - Μαντουράι - Ταντζόρ - Ποντισερί - Μαχαμπαλιπουράμ - Μαντράς
Αναχωρήσεις : 12/07 & 25/08 & 10/09 & 25/10 & 28/11

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
GOA-COAST-India115784.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γκόα - Μπανγκαλόρ - Μυσόρη - Χασσάν - Χοσπέτ - Μπαντάμι
Χούπλι - Βομβάη

Αναχωρήσεις : 10/10 & 18/11

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
kerala-india.jpg
Διάρκεια : 15, 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπανγκαλόρ - Χασάν - Χαλεμπίτ - Μαϊσόρ - Κοιμπατόρ - Κοτσίν
Αλεπέι - Περιγιάρ - Μαντουράι - Τρίσι - Ποντίσερι - Μαντράς - Μυσόρη - Καλικούτ
Τσέτιναντ - Ταντζόρ - Αούροβιλ

Αναχωρήσεις :
15 ημέρες: 16/10
16 ημέρες: 12/07 & 25/08 & 10/09 & 25/10 & 28/11

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>