ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Myanmar_Yangon30111115846.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιανγκόκ - Μπαγκάν - Πιν Ου Λουϊν - Μανταλέϊ
Πιντάγια - λίμνη Ίνλε - Κιαικτίγιο (Χρυσός Βράχος)

Αναχωρήσεις : 24/04/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
MYANMAR.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιανγκόν - Πυάυ - Μανταλέϊ - Πιντάγια - λίμνη Ίνλε
Αναχωρήσεις : 09,24/04/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
PAO.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιανγκόκ - Μπαγκάν - Πγιν οο Λγούιν Μανταλέι
                          Λίμνη Ινλε - Χρυσός Βράχος

Αναχωρήσεις : 26/05    20/04/2019
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Inle-Lake.jpg
Διάρκεια : 17 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιανγκόν - Μανταλέϊ - Μπαγκάν - Καλάου – Λοϊκάβ – Σαμκάρ
Λίμνη Ίνλε – Τάουνγκι – Κενγκτούνγκ

Αναχωρήσεις : 30/04    14/09/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>