ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Myanmar_Yangon30111115846.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιανγκόκ - Πι - Μπαγκάν - Μανταλέϊ - Πιντάγια - λίμνη Ίνλε
Αναχωρήσεις : 03,04,18,24/10     16/11/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
PAO.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιανγκόκ - Μπαγκάν - Πγιν οο Λγούιν Μανταλέι
                          Λίμνη Ινλε - Χρυσός Βράχος

Αναχωρήσεις : 07,10,21/10    11,25/11/2017
Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Inle-Lake.jpg
Διάρκεια : 20 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιανγκόκ - Μράουκ Ου - Σίτβε - Μπαγκάν - Μανταλέϊ - λίμνη Ίνλε - Χρυσός Βράχος
Αναχωρήσεις : 02,16/10    06,19/11/2017
Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
MYANMAR.jpg
Διάρκεια : 20 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιανγκόν - Μπαγκάν - Πιν Ου Λούιν - Μανταλέι - Πιντάγια
                           Λίμνη Ινλε - Κιακτίγιο - Τσιανγκ Μάι - Τσιάνγκ Ράι

Αναχωρήσεις :
Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>