ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Myanmar_Yangon30111115846.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιανγκόκ - Πι - Μπαγκάν - Μανταλέϊ - Πιντάγια - λίμνη Ίνλε
Αναχωρήσεις : 25/4    9,26,30/5    13,18,27/6   4,18/7   8,29/8   12,26/9   3,24/10/17
Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
PAO.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιανγκόκ - Μπαγκάν - Μανταλέι - Πγιν οο Λγούιν
                          Λίμνη Ινλε - Χρυσός Βράχος

Αναχωρήσεις : 07,21,28/05   11,18,25/06/2017
Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
MYANMAR.jpg
Διάρκεια : 20 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιανγκόν - Μπαγκάν - Πιν Ου Λούιν - Μανταλέι - Πιντάγια
                           Λίμνη Ινλε - Κιακτίγιο - Τσιανγκ Μάι - Τσιάνγκ Ράι

Αναχωρήσεις : 26/05    18/06/2017
Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>