ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Myanmar_Yangon30111115846.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιανγκόκ - Μπαγκάν - Μανταλέϊ - Πιν Ου Λουϊν
Πιντάγια - λίμνη Ίνλε - Κιαικτίγιο

Αναχωρήσεις : 03/04/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
PAO.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιανγκόκ - Μπαγκάν - Πγιν οο Λγούιν Μανταλέι
                          Λίμνη Ινλε - Χρυσός Βράχος

Αναχωρήσεις : 01,29/04    13,27/05    03,24/06    08,22/07/2018
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Inle-Lake.jpg
Διάρκεια : 20 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιανγκόκ - Μράουκ Ου - Σίτβε - Μπαγκάν - Μανταλέϊ - λίμνη Ίνλε - Χρυσός Βράχος
Αναχωρήσεις :
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
MYANMAR.jpg
Διάρκεια : 20 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιανγκόν - Μπαγκάν - Πιν Ου Λούιν - Μανταλέι - Πιντάγια
                           Λίμνη Ινλε - Κιακτίγιο - Τσιανγκ Μάι - Τσιάνγκ Ράι

Αναχωρήσεις :
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>