ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Myanmar_Yangon30111115846.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιανγκόκ - Μπαγκάν - Πιν Ου Λουϊν - Μανταλέϊ
Πιντάγια - λίμνη Ίνλε - Κιαικτίγιο (Χρυσός Βράχος)

Αναχωρήσεις : 17/06    09/07    06/08    03/09    22/10    12/11/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
MYANMAR.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιανγκόν - Πυάυ - Μανταλέϊ - Πιντάγια - λίμνη Ίνλε
Αναχωρήσεις : 15,29/06    13,27/07    10,24/08    07,21/09    26/10    09/11    07/12/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
PAO.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιανγκόκ - Μπαγκάν - Πγιν οο Λγούιν Μανταλέι
                          Λίμνη Ινλε - Χρυσός Βράχος

Αναχωρήσεις : 14,28/06    18/07    12,26/8    02,16/09    02,27/10   08,22/11   06/12/2019
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Inle-Lake.jpg
Διάρκεια : 17 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιανγκόν - Μανταλέϊ - Μπαγκάν - Καλάου – Λοϊκάβ – Σαμκάρ
Λίμνη Ίνλε – Τάουνγκι – Κενγκτούνγκ

Αναχωρήσεις : 14/09/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>