ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

da-nang-dip-304.jpg
Διάρκεια : 10 - 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χο Τσι Μινχ - Χόϊ Αν - Χούε - Ανόϊ
Αναχωρήσεις :  Καθημερινά   01/09   -   31/10     &    15,16/11/2017  

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ha-long-bay-vietnam-14963.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες   
Διανυκτερεύσεις : Σαϊγκόν - Χόϊ Αν - Ανόϊ - Πλοίο
Αναχωρήσεις : 03,24/10    14/11    16,26/12/2017    09/01/2018

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>