ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

da-nang-dip-304.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χο Τσι Μινχ - Χόϊ Αν - Χούε - Ανόϊ
Αναχωρήσεις : 23,24/12/2018        05/01/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ha-long-bay-vietnam-14963.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες   
Διανυκτερεύσεις : Ανόϊ - Πλοίο - Χόϊ Αν - Σαϊγκόν
Αναχωρήσεις : 22,29/12/2018    19/01    09/02    02/03    04,25/04    16/05/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>