ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

da-nang-dip-304.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χο Τσι Μινχ - Χόϊ Αν - Χούε - Ανόϊ
Αναχωρήσεις : 20,25/10     17/11/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ha-long-bay-vietnam-14963.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες   
Διανυκτερεύσεις : Σαϊγκόν - Χόϊ Αν - Ανόϊ - Πλοίο
Αναχωρήσεις : 09,23/10   13,27/11/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>