ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

da-nang-dip-304.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χο Τσι Μινχ - Χόϊ Αν - Χούε - Ανόϊ
Αναχωρήσεις :    08,17,22/06    05,12,23,27/07    5,9,13,21,25/08    20,27/09    20,25/10     17/11/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ha-long-bay-vietnam-14963.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες   
Διανυκτερεύσεις : Σαϊγκόν - Χόϊ Αν - Ανόϊ - Πλοίο
Αναχωρήσεις : 12,26/06   10,31/07    14/08     08,18/09    09,23/10   13,27/11/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>