ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

da-nang-dip-304.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χο Τσι Μινχ - Χόϊ Αν - Χούε - Ανόϊ
Αναχωρήσεις : 20/04 04,27/05 14,27/06

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ha-long-bay-vietnam-14963.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες   
Διανυκτερεύσεις : Ανόϊ - Πλοίο - Χόϊ Αν - Σαϊγκόν
Αναχωρήσεις : 04,25/04    16/05/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Vietnam_Hanoi.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόι - Πλοίο - Νιν Μπιν - Νγκία Λο - Μου Κανγκ Τσάι
Σάπα - Λάο Κάι - Γεν Μπάι

Αναχωρήσεις :  22/04    13,21/07    02/08    21/09    24/10    23/11/2019
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>