ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

da-nang-dip-304.jpg
Διάρκεια : 10 - 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χο Τσι Μινχ - Χόϊ Αν - Χούε - Ανόϊ
Αναχωρήσεις :  Καθημερινά 01/06 - 31/10/2017  

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ha-long-bay-vietnam-14963.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες   
Διανυκτερεύσεις : Σαϊγκόν - Χόϊ Αν - Ανόϊ - Πλοίο
Αναχωρήσεις : 25/07   08,29/08   12/09   03,24/10/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>