ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

da-nang-dip-304.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χο Τσι Μινχ - Χόϊ Αν - Χούε - Ανόϊ
Αναχωρήσεις :  13,14,27/06    04,25,29/07     02,08,13,14,17,22/08     05,26/09     10,20,24,25/10     14,22/11 27/09

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ha-long-bay-vietnam-14963.jpg
Διάρκεια : 12 - 13 ημέρες   
Διανυκτερεύσεις : Ανόϊ - Πλοίο - Χόϊ Αν - Σαϊγκόν
Αναχωρήσεις : 25/06     09/07    06,20/08    03,24/09    08,22/10    12/11    03/12/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
fyles-tais.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόι - Πλοίο - Νιν Μπιν - Νγκία Λο - Σάπα
Αναχωρήσεις :  13/06    21/07    02/08    21/09    24/10    23/11/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>