ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Vietnam_Hanoi.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόϊ - Πλοίο - Χόι Αν - Σιεμ Ρεπ - Σαιγκόν
Αναχωρήσεις : 22,29/12/2018    19/01    09/02    02/03    04,25/04    16/05/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
angkor-wat.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόι - Χούε - Χόι Αν - Σιεμ Ρεπ - Χο τσι Μινχ
Αναχωρήσεις : 22/12/2018        05/01/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
cambodia.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόι - Χόι Αν - Χούε - Χο τσι Μινχ - Σιεμ Ρεπ - Πνομ Πενχ
Αναχωρήσεις : 22/12/2018        05/01/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
may-bay95.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαϊγκόν - Χόϊ Αν - Χούε - Ανόϊ - Σιεμ Ρεπ - Πνομ Πένχ
Αναχωρήσεις :  22/12/2018    05/01/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>