ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Vietnam_Hanoi.jpg
Διάρκεια : 11 - 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαιγκόν - Χόι Αν - Σιεμ Ρεπ - Ανόϊ - Πλοίο
Αναχωρήσεις : 19,23,26,30/12/2017     &     09/01/2018

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
angkor-wat.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόι - Χόι Αν - Χούε - Χο τσι Μινχ - Σιεμ Ρεπ - Πνομ Πενχ - Ντόχα
Αναχωρήσεις : 21/12/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
cambodia.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόι - Χαλόνγκ - Χόιαν - Χούε - Σαιγκόν - Σιεμ Ρεπ - Πνομ Πενχ
Αναχωρήσεις :  22,29/12/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
may-bay95.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαϊγκόν - Χόϊ Αν - Χούε - Ανόϊ - Σιεμ Ρεπ - Πνομ Πένχ
Αναχωρήσεις : 21/12/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>