ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Vietnam_Hanoi.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαιγκόν - Χόι Αν - Σιεμ Ρεπ - Ανόϊ - Πλοίο
Αναχωρήσεις : 12,26/06     10,31/07    14/08     08,18/09     09,23/10
13,27/11/2018


Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
angkor-wat.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόι - Χόι Αν - Χούε - Χο τσι Μινχ - Σιεμ Ρεπ - Πνομ Πενχ - Ντόχα
Αναχωρήσεις : 17/06    12/07    13,21/08    20/09    25/10     17/11/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
may-bay95.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαϊγκόν - Χόϊ Αν - Χούε - Ανόϊ - Σιεμ Ρεπ - Πνομ Πένχ
Αναχωρήσεις : 08,22/06    05,23/07    11,25/08    27/09    10/10    17/11/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>