ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Vietnam_Hanoi.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαιγκόν - Χόι Αν - Σιεμ Ρεπ - Ανόϊ - Πλοίο
Αναχωρήσεις : 25/04   16/05    06,20/06   11,25/07 08,29/08   12/09   03/10/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
angkor-wat.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόι - Χόι Αν - Χούε - Χο τσι Μινχ - Σιεμ Ρεπ - Πνομ Πενχ - Ντόχα
Αναχωρήσεις : 25/05     15/06/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
may-bay95.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαϊγκόν - Χόϊ Αν - Χούε - Ανόϊ - Σιεμ Ρεπ - Πνομ Πένχ
Αναχωρήσεις : 09,23,30/05     06,20,27/06/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>