ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Vietnam_Hanoi.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόϊ - Πλοίο - Χόι Αν - Σιεμ Ρεπ - Σαιγκόν
Αναχωρήσεις : 25/06    09/07    06,20/08    03,24/09    08,22/10    12/11    03/12/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
angkor-wat.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόι - Χούε - Χόι Αν - Σιεμ Ρεπ - Χο τσι Μινχ
Αναχωρήσεις : 13/06    11/07    03/08    27/09    17/10    08/11    04/12/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
cambodia.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόι - Χόι Αν - Χούε - Χο τσι Μινχ - Σιεμ Ρεπ - Πνομ Πενχ
Αναχωρήσεις : 13/06    04,25/07    08,22/08    05/09    10,24/10    14/11/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
may-bay95.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαϊγκόν - Χόϊ Αν - Χούε - Ανόϊ - Σιεμ Ρεπ - Πνομ Πένχ
Αναχωρήσεις :  14,27/06    29/07    12,27/08    26/09    20,25/10    23/11/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>