ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Vietnam_Hanoi.jpg
Διάρκεια : 10 - 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαιγκόν - Χόι Αν - Σιεμ Ρεπ - Ανόϊ - Πλοίο
Αναχωρήσεις : 07,21,25/07 08,11,25,29/08   08,12,22/09   03,20,24/10/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
angkor-wat.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόι - Χόι Αν - Χούε - Χο τσι Μινχ - Σιεμ Ρεπ - Πνομ Πενχ - Ντόχα
Αναχωρήσεις : 20/07    09,20/08    16/09/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
cambodia.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόι - Χαλόνγκ - Χόιαν - Χούε - Σαιγκόν - Σιεμ Ρεπ - Πνομ Πενχ
Αναχωρήσεις :  14,28/07    04,11,25/08    15/09    20/10/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
may-bay95.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαϊγκόν - Χόϊ Αν - Χούε - Ανόϊ - Σιεμ Ρεπ - Πνομ Πένχ
Αναχωρήσεις : 06,25/07    09,26/08    21/09    08,24/10/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>