ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Vietnam_Hanoi.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόϊ - Πλοίο - Χόι Αν - Σιεμ Ρεπ - Σαιγκόν
Αναχωρήσεις : 04,25/04    16/05/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
angkor-wat.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόι - Χούε - Χόι Αν - Σιεμ Ρεπ - Χο τσι Μινχ
Αναχωρήσεις : 24/04    12/05    13/06/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
may-bay95.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαϊγκόν - Χόϊ Αν - Χούε - Ανόϊ - Σιεμ Ρεπ - Πνομ Πένχ
Αναχωρήσεις :  20/04    04,27/05    14,27/06/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>