ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Vietnam_Hanoi.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαιγκόν - Χόι Αν - Σιεμ Ρεπ - Ανόϊ - Πλοίο
Αναχωρήσεις : 05/04    22/05     12,26/06     10,31/07    14/08
08,18/09     09,23/10    13,27/11/2018


Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
angkor-wat.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόι - Χόι Αν - Χούε - Χο τσι Μινχ - Σιεμ Ρεπ - Πνομ Πενχ - Ντόχα
Αναχωρήσεις : 06/04/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
may-bay95.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαϊγκόν - Χόϊ Αν - Χούε - Ανόϊ - Σιεμ Ρεπ - Πνομ Πένχ
Αναχωρήσεις : 27/04   07,19/05   08,22/06/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>