ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Laos-Tours-185.jpg
Διάρκεια : 16 - 17 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόϊ-Χόϊ Αν-Χούε-Σαϊγκόν-Σιεμ Ρεπ-Πνομ Πενχ-Βιενσιάν-Πραμπάνγκ
Αναχωρήσεις : 21,22/12/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
BKK Bangkok Wat Phra Kheo 1_2_b.jpg
Διάρκεια : 19 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λουάνγκ Πραπάνγκ - Βιεντιάν - Ανόϊ - Χούε - Χόϊ Αν - Σαϊγκόν
Αναχωρήσεις : 18/12/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>