ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Laos-Tours-185.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χο Τσι Μινχ - Χόι Αν - Χουέ - Ανόϊ - Λουάνγκ Πραμπάνγκ
Σιέμ Ρεπ - Πνομ Πενχ

Αναχωρήσεις : 27/04    07,19/05    08,22/06/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
BKK Bangkok Wat Phra Kheo 1_2_b.jpg
Διάρκεια : 19 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λουάνγκ Πραπάνγκ - Βιεντιάν - Ανόϊ - Χούε - Χόϊ Αν - Σαϊγκόν
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>