ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

cruise-vietnam.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόϊ - πλοίο - Χόϊ Αν - Σιεμ Ρεπ - Χο Τσι Μινχ - Λουάνγκ Πραπάνγκ
Αναχωρήσεις : 25/06    09/07    06,20/08    03,24/09    08,22/10    12/11    03/12/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
cambodia2.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χο Τσι Μινχ - Χόι Αν - Χουέ - Ανόϊ - Λουάνγκ Πραμπάνγκ
Σιέμ Ρεπ - Πνομ Πενχ

Αναχωρήσεις : 14,27/06    29/07    12/08    26/09    20,25/10    23/11/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Laos.jpg
Διάρκεια : 17 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόϊ-Χόϊ Αν-Χούε-Σαϊγκόν-Σιεμ Ρεπ-Πνομ Πενχ-Βιενσιάν-Πραμπάνγκ
Αναχωρήσεις : 13/06    04,25/07    08,22/08    05/09    10,24/10    14/11/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
south_laos.jpg
Διάρκεια : 22 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χο Τσι Μινχ - Καν Το -Χόιαν - Χούε - Ανόι - Τρενο -Σάπα
                            Λουάνγκ Πραπάνγκ - Νησί Κχονγκ - Πάκσε - Σιέμ Ρεπ - Πνομ Πενχ

Αναχωρήσεις : 20/06    20/07    21/08    21/09    20/10    22/11/2019
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>