ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Laos-Tours-185.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χο Τσι Μινχ - Χόι Αν - Χουέ - Ανόϊ - Λουάνγκ Πραμπάνγκ
Σιέμ Ρεπ - Πνομ Πενχ

Αναχωρήσεις : 20/04    04,27/05    14,27/06/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
south_laos.jpg
Διάρκεια : 22 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χο Τσι Μινχ - Καν Το -Χόιαν - Χούε - Ανόι - Τρενο -Σάπα
                            Λουάνγκ Πραπάνγκ - Νησί Κχονγκ - Πάκσε - Σιέμ Ρεπ - Πνομ Πενχ

Αναχωρήσεις : 04/04    21/05    20/06    20/07    21/08    21/09    20/10    22/11/2019
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>