ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Laos-Tours-185.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χο Τσι Μινχ - Χόι Αν - Χουέ - Ανόϊ - Λουάνγκ Πραμπάνγκ
Σιέμ Ρεπ - Πνομ Πενχ

Αναχωρήσεις : 10/10    17/11/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
BKK Bangkok Wat Phra Kheo 1_2_b.jpg
Διάρκεια : 17 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόϊ-Χόϊ Αν-Χούε-Σαϊγκόν-Σιεμ Ρεπ-Πνομ Πενχ-Βιενσιάν-Πραμπάνγκ
Αναχωρήσεις : 25/10    17/11/2018  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>