ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

nourata-1.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Τασκένδη- Χίβα - Μπουχάρα - Γκαζγκόν - Σαμαρκάνδη
Αναχωρήσεις :  29/04   12/05   3,17/06    12,26/08   02,09,23/09   07/10/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Muslim mosque in Tashkent city in Uzbekistan_Alexey Averiyanov.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Τασκένδη - Σαμαρκάνδη - Μπουχάρα - Χίβα - Νουκούς
Αναχωρήσεις :  12/04   29/05   17/06/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>