ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

nourata-1.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Τασκένδη- Χίβα - Μπουχάρα - Λίμνη Αϊνταρκούλ - Σαμαρκάνδη
Αναχωρήσεις : 13/07    10,31/08    14/09    26/10    09/11/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Muslim mosque in Tashkent city in Uzbekistan_Alexey Averiyanov.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαμαρκάνδη - Μπουχάρα - Χίβα - Νουκούς - Τασκένδη
Αναχωρήσεις : 14,15/06     19/07    09/08     13/09     25/10   15/11/2019   

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>