ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

purang_south-2.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Τσενγκντού - Λάσα - Γκυαντσέ - Σιγκάτσε
Αναχωρήσεις :  26/06    02,14/08    30/10/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
yunnan_meili.jpg
Διάρκεια : 17 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κουμίνγκ - Νταλί - Λιτζιάνγκ - Τζονγκντιάν - Λάσα - Γκιαντσέ
Σιγκάτσε - Tσενγκτού - Λεσάν

Αναχωρήσεις : 21/06    02/08    13/09/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>