ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

purang_south-2.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Τσενγκντού - Λάσα - Γκυαντσέ - Σιγκάτσε
Αναχωρήσεις :  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
yunnan_meili.jpg
Διάρκεια : 17 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κουμίνγκ - Νταλί - Λιτζιάνγκ - Τζονγκντιάν - Λάσα - Γκιαντσέ
Σιγκάτσε - Tσενγκτού - Λεσάν

Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>