ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

purang_south-2.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Τσενγκντού - Λάσα - Γκυαντσέ - Σιγκάτσε
Αναχωρήσεις : 24/06/2018

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
kathmandu_tour.jpg
Διάρκεια : 18 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πεκίνο - Λάσα - Γκυάντσε - Σιγκατσέ - Ρογκπού - Σεγκάρ
                            Παριάνγκ - Νταρτσέν - Ζάντα - Μπουράνγκ - Κατμαντού

Αναχωρήσεις :
Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
yunnan_meili.jpg
Διάρκεια : 19 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Τσονγκτσίνγκ - Γουαντσού - Τσονγκτσίνγκ - Νταζού
                             Όρος Μέϊ - Τσενγκτού - Λάσα Τσετάνγκ - Γκιαντσέ - Σιγκατσέ

Αναχωρήσεις :
Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>