ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

purang_south-2.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Τσενγκντού - Λάσα - Γκυαντσέ - Σιγκάτσε
Αναχωρήσεις : 24/06     08/08    19/09    10/10/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
yunnan_meili.jpg
Διάρκεια : 17 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κουμίνγκ - Νταλί - Λιτζιάνγκ - Τζονγκντιάν - Λάσα - Γκιαντσέ
Σιγκάτσε - Tσενγκτού - Λεσάν

Αναχωρήσεις : 22/06    05/08    07/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>