ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

the-meroe-pyramids.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χαρτούμ - Ντόγκολα - Καρίμα - Μερόη
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Asmara Eritrea.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντογκόλα - Καρίμα - Μερόη - Χαρτούμ - Ασμάρα
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>