ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

the-meroe-pyramids.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χαρτούμ - Ντόγκολα - Καρίμα - Μερόη
Αναχωρήσεις : 22,26/10    19,23/11/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Asmara Eritrea.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντογκόλα - Καρίμα - Μερόη - Χαρτούμ - Ασμάρα
Αναχωρήσεις : 26/10     23/11/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>