ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

water falls.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μανίλα - Μπανάουε - Μποχόλ - νησί Μπορακάι
Αναχωρήσεις : 13/06    11/07    09,23/10    13,27/11/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
philippines2.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μανίλα - Βιγκάν - Σαγκάδα - Μπανάουϊ - Σέμπου - Μπορακάυ
Αναχωρήσεις : 14/06    17/07    08/08    16/09    25/10/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Bohol-Philippines.jpg
Διάρκεια : 17 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μανίλα - Βιγκάν - Σαγκάδα - Μπανάουϊ - Σέμπου - Μπορακάυ - Παλαουάν - Πουέρτο Πρινσέσα
Αναχωρήσεις : 13/06    11/07    09,23/10    13,27/11/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>