ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

water falls.jpg
Διάρκεια : 17 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μανίλα - Μπανάουε - Σαγκάδα - Βιγκάν - Πουέρτο Πρινσέσα - Σέμπου - Μπορακάϊ
Αναχωρήσεις : 18/07     15/08    12/09    07/11    05/12/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Bohol-Philippines.jpg
Διάρκεια : 18 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μανίλα - Μπανάουϊ - Σαγκάδα - Βιγκάν - Πουέρτο Πρινσέσα - Μακτάν - Μπορακάυ
Αναχωρήσεις : 14/06    04/08    20/10/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>