ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

water falls.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μανίλα - Βιγκάν - Σαγκάδα - Μπανάουϊ - Σέμπου - Μπορακάυ
Αναχωρήσεις : 23/05     14/06/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>