ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

water falls.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μανίλα - Βιγκάν - Σαγκάδα - Μπανάουϊ - Σέμπου - Μπορακάυ
Αναχωρήσεις : 20/02/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>