ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

axum_01.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Αντίς Αμπέμπα - Μπαχάρ Νταρ - Γκοντάρ - Λαλιμπέλα - Αξούμ
Αναχωρήσεις : 24/04    12/05/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ethiopia2.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Αντίς Αμπέμπα - Λαλιμπέλα - Αξούμ - Εθνικό πάρκο Σίμιεν - Γκοντάρ - Μπαχάρ Νταρ
Αναχωρήσεις : 10,24/04    11/05    08,22/06    11,25/07    29/08    26/09
10,24/10    07,21/11    04/12/2019


Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>