ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ethiopia2.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Αντίς Αμπέμπα - Αξούμ - Λαλιμπέλα - Γκοντάρ - Μπαχάρ Νταρ
Αναχωρήσεις : 05/11/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
YoungMursiwomen.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λαλιμπέλα -Αξούμ- Γκοντάρ - Μπαχάρ Νταρ - Άρμπα Μιντς                              Τζίνκα - Περιοχή Όμο - Αντίς Αμπέμπα
Αναχωρήσεις : 22/10    12,28/11/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
axum_01.jpg
Διάρκεια : 18 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Αντίς Αμπέμπα - Λαλιμπέλα - Αξούμ - Γκοντάρ - Μπαχάρ Νταρ                            Λίμνη Λαγκάνο - Άρμπα Μιντς - Τζίνκα - Τούρμι - Χαράρ
Αναχωρήσεις : 22/10    05,12,28/11/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>