ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

axum_01.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Αντίς Αμπέμπα - Λαλιμπέλα - Αξούμ - Εθνικό πάρκο Σίμιεν - Γκοντάρ - Μπαχάρ Νταρ
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ethiopia2.jpg
Διάρκεια : 17 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Αντίς Αμπέμπα - Λαλιμπέλα - Αξούμ - Γκοντάρ - Μπαχάρ Νταρ                            Λίμνη Λαγκάνο - Άρμπα Μιντς
Αναχωρήσεις : 

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
TIMKET ETHIOPIAN.jpg
Διάρκεια : 18 , 20 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Αντίς Αμπέμπα - Λαλιμπέλα - Αξούμ - Γκοντάρ - Μπαχάρ Νταρ                            Λίμνη Λαγκάνο - Άρμπα Μιντς - Χαράρ
Αναχωρήσεις : 

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>