ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ethiopia2.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Αντίς Αμπέμπα - Αξούμ - Λαλιμπέλα - Γκοντάρ - Μπαχάρ Νταρ
Αναχωρήσεις : 03/01/2018

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
YoungMursiwomen.jpg
Διάρκεια : 18 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αντίς Αμπέμπα -Λαλιμπέλα -Αξούμ - Γκοντάρ - Μπαχάρ Νταρ                             Λίμνη Λαγκάνο -  Άρμπα Μιντς - Τζίνκα - Τούρμι
Αναχωρήσεις : 03,05/01/2018

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
TIMKET ETHIOPIAN.jpg
Διάρκεια : 18 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αντίς Αμπέμπα -Λαλιμπέλα -Αξούμ - Γκοντάρ - Μπαχάρ Νταρ                             Λίμνη Λαγκάνο -  Άρμπα Μιντς - Τζίνκα - Τούρμι - Χαράρ
Αναχωρήσεις : 05/01/2018

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>