ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ethiopia2.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Αντίς Αμπέμπα - Αξούμ - Λαλιμπέλα - Γκοντάρ - Μπαχάρ Νταρ
Αναχωρήσεις :   15,22/10   19/11   03/12/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
YoungMursiwomen.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λαλιμπέλα -Αξούμ- Γκοντάρ - Μπαχάρ Νταρ - Άρμπα Μιντς                              Τζίνκα - Περιοχή Όμο - Αντίς Αμπέμπα
Αναχωρήσεις : 29/09     19/10    09,23/11/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
axum_01.jpg
Διάρκεια : 18 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Αντίς Αμπέμπα - Λαλιμπέλα - Αξούμ - Γκοντάρ - Μπαχάρ Νταρ                            Λίμνη Λαγκάνο - Άρμπα Μιντς - Τζίνκα - Τούρμι - Χαράρ
Αναχωρήσεις : 29/09     15,19/10     19/11/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>