ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ethiopia2.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Αντίς Αμπέμπα - Αξούμ - Λαλιμπέλα - Γκοντάρ - Μπαχάρ Νταρ
Αναχωρήσεις : 2,5/4    21/5    25/6    16/7    27/8     17/9    22/10   19/11   3/12/18

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
YoungMursiwomen.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λαλιμπέλα -Αξούμ- Γκοντάρ - Μπαχάρ Νταρ - Άρμπα Μιντς                              Τζίνκα - Περιοχή Όμο - Αντίς Αμπέμπα
Αναχωρήσεις : 27/04    03,25/05    08,29/06    08,29/09     19/10    09,23/11/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
axum_01.jpg
Διάρκεια : 18 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Αντίς Αμπέμπα - Λαλιμπέλα - Αξούμ - Γκοντάρ - Μπαχάρ Νταρ                            Λίμνη Λαγκάνο - Άρμπα Μιντς - Τζίνκα - Τούρμι - Χαράρ
Αναχωρήσεις : 05,27/04    03,25/05    08,29/06    08,29/09     19/10/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>