ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ethiopia2.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Αντίς Αμπέμπα - Αξούμ - Λαλιμπέλα - Γκοντάρ - Μπαχάρ Νταρ
Αναχωρήσεις : 19,25/02     19/03    02/04    21/05    25/06    16/07    27/08     17/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
YoungMursiwomen.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λαλιμπέλα -Αξούμ- Γκοντάρ - Μπαχάρ Νταρ - Άρμπα Μιντς                              Τζίνκα - Περιοχή Όμο - Αντίς Αμπέμπα
Αναχωρήσεις : 02,31/03    27/04    03,25/05    08,29/06    08,29/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
axum_01.jpg
Διάρκεια : 18 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Αντίς Αμπέμπα - Λαλιμπέλα - Αξούμ - Γκοντάρ - Μπαχάρ Νταρ                            Λίμνη Λαγκάνο - Άρμπα Μιντς - Τζίνκα - Τούρμι - Χαράρ
Αναχωρήσεις :25/02    02,31/03    27/04    03,25/05    08,29/06    08,29/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>