ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

axum_01.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Αντίς Αμπέμπα - Λαλιμπέλα - Αξούμ - Εθνικό πάρκο Σίμιεν - Γκοντάρ - Μπαχάρ Νταρ
Αναχωρήσεις : 18,22/06    11,25/07    06,29/08    26/09
10,15,24/10    07,19,21/11    04/12/2019


Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ethiopia2.jpg
Διάρκεια : 17 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Αντίς Αμπέμπα - Λαλιμπέλα - Αξούμ - Γκοντάρ - Μπαχάρ Νταρ                            Λίμνη Λαγκάνο - Άρμπα Μιντς
Αναχωρήσεις : 08,22/06    11,25/07    29/08    26/09    10,24/10    21/11    04/12/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
TIMKET ETHIOPIAN.jpg
Διάρκεια : 18 , 20 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Αντίς Αμπέμπα - Λαλιμπέλα - Αξούμ - Γκοντάρ - Μπαχάρ Νταρ                            Λίμνη Λαγκάνο - Άρμπα Μιντς - Χαράρ
Αναχωρήσεις : 18,22/06    11,25/07    06,29/08    26/09    10,15,24/10    19,21/11    04/12/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>