ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

KENYA.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ναϊρόμπι - πάρκο Μασάϊ Μάρα - λίμνη Ναϊβάσα - Μομπάσα
Αναχωρήσεις : 04,09,21,23/03     02,22/04    06,20/05    11,21/06/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
masai mara.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ναϊρόμπι - Μασάϊ Μάρα - Ναϊβάσα - Αμποσέλι - Μπομπάσα
Αναχωρήσεις : 01,22/03     26/04    10/05/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
giraffe_2438298b.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μαραλάλ - λίμνη Τουρκάνα - Μαρσαμπίτ - Σαμπούρου - Ναϊρόμπι
Αναχωρήσεις :  24/04     19/05    18,29/06    22/07    23/08    29/09    22/10    18/11/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>