ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

senegal-beaches.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σάλι -Τουμπακούτα / Μπανγιούλ - Σεν Λούϊ - Ντακαρ
Αναχωρήσεις : 25/06    09,23/07    06,27/08    10,24/09    08,22/10    12,26/11    03/12/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>