ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

senegal-beaches.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σάλι -Τουμπακούτα / Μπανγιούλ - Σεν Λούϊ - Ντακαρ
Αναχωρήσεις : 26/06    10,24/07/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>