ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ghana008.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Άκκρα - Ελμίνα - Κουμάσσι - Λομέ - Κοτονού
Αναχωρήσεις : 20/02    03,24/04    08,29/05    05,26/06    10,24/07/2018

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>