ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ghana008.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Άκκρα - Ελμίνα - Κουμάσσι - Λομέ - Κοτονού
Αναχωρήσεις : 26/06    10,24/07/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>