ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ghana008.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Άκκρα - Κέιπ Κόουστ - Κουμάσσι - Σάο Τομέ - Λουάντα - Καλαντούλα
Αναχωρήσεις : 25/07    29/08    03/10    20/11/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
porto-novo-benin.jpg
Διάρκεια : 17 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κοτονού - Πόρτο Νόβο - Λομέ - Άκκρα - Κέιπ Κόουστ - Κουμάσσι - Σάο Τομέ - Λουάντα - Καλαντούλα
Αναχωρήσεις : 25/07    29/08    03/10    20/11/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>