ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ghana008.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Άκκρα - Ελμίνα - Κουμάσσι - Λομέ - Κοτονού
Αναχωρήσεις : 23/12/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>