ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Mauritania5.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Νουακτσότ - Αττάρ - Τσινγκετί
Αναχωρήσεις : 21/10     11/11/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>