ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Cameroon-Bauschardt.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιαουντέ - Μπαφουσάμ - Μπαμέντα - Λίμπε - Κριμπί
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Cameroon-NDC-Sunbird2.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Ντζαμένα - Ουάζα- Ρουμσίκι - Μαρούα - Γιαουντέ
                           Κουτάμπα - Μπαμέντα - Κρίμπι

Αναχωρήσεις :
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>