ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Cameroon-NDC-Sunbird2.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Ντζαμένα - Ουάζα- Ρουμσίκι - Μαρούα - Γιαουντέ
                           Κουτάμπα - Μπαμέντα - Κρίμπι

Αναχωρήσεις :
Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>