ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Big_Ben_8583a.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πλοίο - Γενεύη - Παρίσι - Λονδίνο - Βρυξέλλες - Στρασβούργο - Κόμο
Αναχωρήσεις : 29/07    05/08/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
paris2.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Αόστα/Νοβάρα - Παρίσι - Λονδίνο - Βρυξέλλες - Στρασβούργο -Μιλάνο
Αναχωρήσεις : 30/06/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>