ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Big_Ben_8583a.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πλοίο - Γενεύη - Παρίσι - Λονδίνο - Βρυξέλλες - Στρασβούργο - Κόμο
Αναχωρήσεις : 29/07    05/08/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
paris2.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Αόστα/Νοβάρα - Παρίσι - Λονδίνο - Βρυξέλλες - Στρασβούργο -Μιλάνο
Αναχωρήσεις : 31/07    12/08    15/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>