ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

4862231674.jpg
Διάρκεια : 8 - 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νέα Υόρκη
Αναχωρήσεις : 18,23,25/08   07,08,22,24/09     06,08,13,20,22/10/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>