ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

4862231674.jpg
Διάρκεια : 8, 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νέα Υόρκη
Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
new_york_1.jpg
Διάρκεια : 9 - 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νέα Υόρκη
Αναχωρήσεις :
9 ημέρες: 08/08
10 ημέρες: 04,15,22/08


Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                 Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>