ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

4862231674.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νέα Υόρκη
Αναχωρήσεις : 09,23/02   16,23/03/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
New-York-Christmas.jpg
Διάρκεια : 7 - 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νέα Υόρκη
Αναχωρήσεις : 7ημ 21,23/12    8ημ 21,22,23,24,29,30/12    9ημ 20,21,22,23,26,29/12         02/01      10ημ 21,24,28/12       11ημ 24/12    12ημ 23/12

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>
dubai-new-year.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νέα Υόρκη - Ντουμπάϊ
Αναχωρήσεις : 22/12/2018  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
LONDON-CHRISTMAS.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λονδίνο - Νέα Υόρκη
Αναχωρήσεις : 21/12/2018  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
christmas-in-russia-e0k39moc.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νέα Υόρκη - Μόσχα
Αναχωρήσεις : 22/12/2018 

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>