ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

4862231674.jpg
Διάρκεια : 8 - 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νέα Υόρκη
Αναχωρήσεις : 16,23,30/6     6,7,13,14,20,21,27,28,30/7    2,5,6,8,10,11,15,18,23,25/8
7,8,22,24/9     6,8,13,20,22/10/2018


Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>