ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

4862231674.jpg
Διάρκεια : 8 - 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νέα Υόρκη
Αναχωρήσεις :  08,18/06    06,14,22,29/07   04,10,13,16,22/08/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
the-statue-of-liberty-and-new-york-city-skyline-at-dark.jpg
Διάρκεια : 8 - 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νέα Υόρκη
Αναχωρήσεις : 16,30/06    07,15,26,29/07   04,05,10,12,18,24/08   8,22/09   6,19,20/10/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>