ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

4862231674.jpg
Διάρκεια : 8 - 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νέα Υόρκη
Αναχωρήσεις :  08,22/09     04,06/10/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
the-statue-of-liberty-and-new-york-city-skyline-at-dark.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νέα Υόρκη
Αναχωρήσεις : 08,22/09   06,19,20/10/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
shopping1.jpg
Διάρκεια : 7 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νέα Υόρκη
Αναχωρήσεις : 18,22,23/11/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Statue-of-Liberty-Firework-2.jpg
Διάρκεια : 7 - 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νέα Υόρκη
Αναχωρήσεις : 21,22,23,24,26,28,29,30/12/2017    01/01/2018

Τιμοκατάλογος ...                                                  Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>