ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

new_york_1.jpg
Διάρκεια : 8,10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νέα Υόρκη
Αναχωρήσεις :  02,16,23/03    06,20,24/04    12,19/05    01/06/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
4862231674.jpg
Διάρκεια : 8,9,10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νέα Υόρκη
Αναχωρήσεις : 16,24/03    08,20,25,26/04    09,20/05    08,22,30/06    06,13,26,28/07    02,03,09,16,23,30/08    14,21/09    12,19,26/10/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>