ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

new_york_1.jpg
Διάρκεια : 8 , 9 , 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νέα Υόρκη
Αναχωρήσεις :  03,22,29/06    06,13,20,27/07     02,07,16,24,31/08    06,24/09    10,24/10/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
4862231674.jpg
Διάρκεια : 8, 9, 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Νέα Υόρκη
Αναχωρήσεις : 08,22,30/06    06,13,26,28/07    02,03,09,16,23,30/08    14,21/09    12,19,26/10/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>