ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Chachapoyas-centro.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λίμα - Νάσκα - Αρεκίπα - Πούνο -Κούσκο - Ιερή κοιλάδα των Ίνκας
Αναχωρήσεις : 17/07 & 02,21/08

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
amazonios_4.jpg
Διάρκεια : 10, 13, 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λίμα - Πουέρτο Μαλδονάδο - Κούσκο - Ογιανταϊτάμπο - Πούνο
Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
eco-amazonia-lodges_4658.jpg
Διάρκεια : 17 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λίμα - Πούνο - Πούτινα - Κούσκο - Κουελάπ - Καχαμάρκα
Τσικλάγιο - Πίσκο

Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
inti-raymi-plaza-de-armas-cusco.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λίμα - Πουέρτο Μανδολάνο - Κούσκο - Ιερή κοιλάδα Ίνκας - Πούνο
Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>