ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

amazonios_4.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λίμα - Αμαζονία - Κούσκο - Πούνο - Λα Παζ
Αναχωρήσεις :  

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
arequipa.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λίμα - Νάσκα - Αρεκίπα - Πούνο -Λα Παζ - Κούσκο - Πίσακ - Αμαζονία
Αναχωρήσεις :   09/04   16/05   03/10   13/11/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>