ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

incas-children-and-their-beloved-pets-pasaporteblog.com_.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λίμα - Αρεκίπα - Πούνο -Λα Παζ - Κούσκο - Ογιαντάυ- Αμαζονία
Αναχωρήσεις :  10,18,24/07    07,11,12/08    20/09    22/10    16/11/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
amazonios_4.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λίμα - Άγουας Καλιέντες - Κούσκο - Πουέρτο Μαλδονάδο - Αρεκίπα - Κάνυον ντε Κόλκα - Πούνο - Λα Παζ
Αναχωρήσεις :  30/06    14/07    04,25/08    08/09    20/10    10/11    01/12/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
arequipa.jpg
Διάρκεια : 18 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λίμα - Τρουχίγιο - Τσικλάγιο - Νάσκα - Αρεκίπα - Κόλκα Κάνυον - Κούσκο - Πούνο - Λα Παζ
Αναχωρήσεις : 12/06/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>