ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

arequipa.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λίμα - Νάσκα - Αρεκίπα - Μάτσου Πίτσου - Κούσκο - Πούνο - Λα Παζ
Αναχωρήσεις :  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
amazonios_4.jpg
Διάρκεια : 18 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λίμα - Αρεκίπα - Πούνο -Λα Παζ - Κούσκο - Πίσακ - Αμαζονία
Αναχωρήσεις : 24/12/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>