ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

arequipa.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λίμα - Νάσκα - Αρεκίπα - Μάτσου Πίτσου - Κούσκο - Πούνο - Λα Παζ
Αναχωρήσεις :  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
amazonios_4.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λίμα - Νάσκα - Αρεκίπα - Πούνο -Λα Παζ - Κούσκο - Πίσακ - Αμαζονία
Αναχωρήσεις : 01,23/10    15/11/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>