ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

amazonios_4.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λίμα - Αμαζονία - Κούσκο - Πούνο - Λα Παζ
Αναχωρήσεις :  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
arequipa.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λίμα - Νάσκα - Αρεκίπα - Πούνο -Λα Παζ - Κούσκο - Πίσακ - Αμαζονία
Αναχωρήσεις : 03/04    16/05    09,24/07/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
eco-amazonia-lodges_4658.jpg
Διάρκεια : 18 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λίμα - Πουέρτο Μαλδονάδο - Κούσκο - Αρεκίπα - Λα Παζ - Πούνο
Αναχωρήσεις :  18/06/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>