ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

amazonios_4.jpg
Διάρκεια : 14, 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λίμα - Αρεκίπα - Πούνο - Λα Παζ - Κούσκο - Άγους Καλιέντες
Ογιανταϊτάμπο - Μαλδονάδο

Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
arequipa.jpg
Διάρκεια : 18 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λίμα - Τρουχίγιο - Τσικλάγιο - Νάσκα - Αρεκίπα - Κόλκα Κάνυον - Κούσκο - Πούνο - Λα Παζ
Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>