ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

arequipa.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λίμα - Νάσκα - Αρεκίπα - Μάτσου Πίτσου - Κούσκο - Πούνο - Λα Παζ
Αναχωρήσεις :  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
amazonios_4.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λίμα - Αρεκίπα - Πούνο -Λα Παζ - Κούσκο - Ογιαντάυ- Αμαζονία
Αναχωρήσεις :  10/03    20/04    15/05    10/07/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>