ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

amazonios_4.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λίμα - Αμαζονία - Κούσκο - Πούνο - Λα Παζ
Αναχωρήσεις :   24/09     22/10/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
arequipa.jpg
Διάρκεια : 16 - 18 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Λίμα - Νάσκα - Αρεκίπα - Πούνο -Λα Παζ - Κούσκο - Πίσακ - Αμαζονία
Αναχωρήσεις : 03/10   13/11/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>