ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

PERITO MORENO 4.jpg
Διάρκεια : 17 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπουένος Άϊρες - Ουσουάϊα - Πούντα Αρένας - Πουέρτο Νατάλες
Ελ Καλαφάτε - Μπαριλότσε - Πουέρτο Βάρας - Σαντιάγκο

Αναχωρήσεις : 10/02/2018
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
patagonia 5.jpg
Διάρκεια : 17 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπουένος Άϊρες - Μπαριλότσε - Πουέρτο Βάρας - Πούντα Αρένας - Πούερτο Νατάλες - Καλαφάτε - Ουσουάγια
Αναχωρήσεις :
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>
PERITO MORENO 4.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπουένος Άϊρες - Πλοίο
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
nahuel-huapi-bariloche-argentina.jpg
Διάρκεια : 18 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπουένος Άϊρες - Ουσουάϊα - Πλοίο
Αναχωρήσεις :  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>