ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ashgabat.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ασκαμπάτ - Μαρί - Χίβα - Μπουχάρα - Σαμαρκάνδη - Τασκένδη - Μπίσκεκ - Αλμάτυ
Αναχωρήσεις : 21/09/2018
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
kentrikh-asia-1.jpg
Διάρκεια : 20 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ασκαμπάτ - Χίβα - Μπουχάρα - Σαμαρκάνδη - Τασκένδη
Κουτζάντ - Πεντζικέντ - Τσολπόν Άλτα - Μπισκέκ - Άλμα Άτα

Αναχωρήσεις :  
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>