ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

kyrgystan-karakol.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Άλμα Άτα - Καρακόλ - Λίμνη Ισίκ Κουλ- Σον Κουλ - Μπισκέκ - Αλμάτι
Αναχωρήσεις : 18/07/2019
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
kentrikh-asia-1.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντουσάμπε - Σαμαρκάνδη - Μπουχάρα - Χίβα - Σαμαρκάνδη
Τασκένδη - Χουτζάντ

Αναχωρήσεις : 02,16,30/06   07,21,31/07   25/08   08,22/09   06,20/10/19
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ashgabat.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αστάνα - Άλμα Άτα - Καρακόλ - Λίμνη Ισίκ Κουλ- Μπισκέκ - Ος - Xουτζάντ - Πεντζικέντ - Ντουσαμπέ
Αναχωρήσεις : 24/06    29/07    26/08    16/09    21/10/2019
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
tajikistan5.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ασκαμπάτ - Μαρί - Χίβα - Μπουχάρα - Σαμαρκάνδη - Τασκένδη - Μπίσκεκ - Αλμάτυ
Αναχωρήσεις : 21/06/2019
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>