ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

kentrikh-asia-1.jpg
Διάρκεια : 20 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ασκαμπάτ - Χίβα - Μπουχάρα - Σαμαρκάνδη - Τασκένδη
Κουτζάντ - Πεντζικέντ - Τσολπόν Άλτα - Μπισκέκ - Άλμα Άτα

Αναχωρήσεις :  
Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>