ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Gullfoss-Iceland-ppcorn.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σκόγκαφος - Χοφν - Χούσαβικ - περιοχή Grábrók - Ρέκιαβικ
Αναχωρήσεις : 22/06   20/07   10/08/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Reykjavik-Iceland.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ρέκιαβικ - Λαουγκαρμπάκκι - Ακουρέιρι - λίμνη Μιβάτν - Εγκιλσταντίρ - Χβόλσβολουρ
Αναχωρήσεις : 04,18/08/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
skaftafell_hnjukur.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χραουνφοσσάρ -Ακουρεϊρι -Μπρεϊονταλσβικ- Σκάφτεφελ - Χέκλα Ρέϋκχολτ - Ρέϊκιαβικ
Αναχωρήσεις : 28/07/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>