ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Gullfoss-Iceland-ppcorn.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ρέκιαβικ
Αναχωρήσεις : 25/02     04,11/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
selas.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ρέικιαβικ- Χβολσβιολουρ - Βικ
Αναχωρήσεις : 13,17/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
skaftafell_hnjukur.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χραουνφοσσάρ -Ακουρεϊρι -Μπρεϊονταλσβικ- Σκάφτεφελ - Χέκλα Ρέϋκχολτ - Ρέϊκιαβικ
Αναχωρήσεις : 28/07/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>