ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

istanbul-topkapi-sarayi1.jpg
Διάρκεια : 6 - 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις : 24,25/10/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
istanbul2.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Καβάλα / Κομοτηνή - Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις : 23,27/10/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
turkey_Bursa.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κομοτηνή-Τσανάκαλε-Σμύρνη-Καππαδοκία-Άγκυρα-Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις :

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Trabzon.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κομοτηνή / Ξάνθη / Καβάλα - Κωνσταντινούπολη - Σαφράπολη                             Σαμψούντα -Τραπεζούντα-Αμάσεια - Θεσσαλονίκη
Αναχωρήσεις :
Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
turkey pontos[1].jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αλεξανδρούπολη - Σαφράπολη - Αμάσεια - Τραπεζούντα - Σαμψούντα - Κωνσταντινούπολη - Κομοτηνή
Αναχωρήσεις :  

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>