ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

istanbul2.jpg
Διάρκεια : 6 - 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κομοτηνή /Ξάνθη / Καβάλα / Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις : κάθε Δευτέρα - Τρίτη από 01/06 - 30/09    &   12,14,22/8     05,19/9     03,17/10/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
AIVALI TOURKIA.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Θεσσαλονίκη- Αϊβαλί
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
turkey_Bursa.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κομοτηνή-Τσανάκαλε-Σμύρνη-Καππαδοκία-Άγκυρα-Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Trabzon.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κομοτηνή / Ξάνθη / Καβάλα - Κωνσταντινούπολη - Σαφράπολη                             Σαμψούντα -Τραπεζούντα-Αμάσεια - Θεσσαλονίκη
Αναχωρήσεις :
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
turkey pontos[1].jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αλεξανδρούπολη - Σαφράπολη - Αμάσεια - Τραπεζούντα - Σαμψούντα - Κωνσταντινούπολη - Κομοτηνή
Αναχωρήσεις :  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>