ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

istanbul2.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ξάνθη / Κομοτηνή - Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις : 15/02     &     22/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
turkey_Bursa.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κομοτηνή-Τσανάκαλε-Σμύρνη-Καππαδοκία-Άγκυρα-Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Trabzon.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κομοτηνή / Ξάνθη / Καβάλα - Κωνσταντινούπολη - Σαφράπολη                             Σαμψούντα -Τραπεζούντα-Αμάσεια - Θεσσαλονίκη
Αναχωρήσεις :
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
turkey pontos[1].jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αλεξανδρούπολη - Σαφράπολη - Αμάσεια - Τραπεζούντα - Σαμψούντα - Κωνσταντινούπολη - Κομοτηνή
Αναχωρήσεις :  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>