ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

istanbul2.jpg
Διάρκεια : 6 , 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κομοτηνή / Θεσσαλονίκη / Ξάνθη / Καβάλα - Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις : κάθε    Δευτέρα -    Τετάρτη -    Πέμπτη -    Σάββατο    01/06 - 30/09/2019   

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
sinasos.jpg
Διάρκεια : 9 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη - Άγκυρα - Προκόπι - Προύσα
Αναχωρήσεις : 13,20/07    03,10,24/08/2019

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
izmir10.jpg
Διάρκεια : 10 - 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κομοτηνή - Τσανάκαλε - Σμύρνη - Παμούκαλε - Προκόπι - Άγκυρα - Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις : 09/06    06,20/07    03,14,21/08    21/09/2019

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
Trabzon.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κομοτηνή - Κωνσταντινούπολη - Σαφράπολη - Σαμψούντα - Τραπεζούντα - Αμάσεια
Αναχωρήσεις : 06,20/07    01,08,14,22/08    19/09/2019

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>