ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

istanbul2.jpg
Διάρκεια : 6 - 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Θεσσαλονίκη / Κομοτηνή /Ξάνθη / Καβάλα - Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις :  04,18,22,23,24,27/10     15/11     06,21,29/12/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
AIVALI TOURKIA.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Θεσσαλονίκη- Αϊβαλί
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
turkey_Bursa.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κομοτηνή-Τσανάκαλε-Σμύρνη-Καππαδοκία-Άγκυρα-Κωνσταντινούπολη
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Trabzon.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κομοτηνή / Ξάνθη / Καβάλα - Κωνσταντινούπολη - Σαφράπολη                             Σαμψούντα -Τραπεζούντα-Αμάσεια - Θεσσαλονίκη
Αναχωρήσεις :
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
turkey pontos[1].jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Αλεξανδρούπολη - Σαφράπολη - Αμάσεια - Τραπεζούντα - Σαμψούντα - Κωνσταντινούπολη - Κομοτηνή
Αναχωρήσεις :  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>