ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

amsterdam3.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Άμστερνταμ
Αναχωρήσεις :  16/05     25/07     02,09,15,22,29/08/2019

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
benelux-keukenhof.jpg
Διάρκεια : 5 , 6 , 7 ημέρες   
Διανυκτερεύσεις : Βρυξέλλες - Άμστερνταμ - Χάγη / Μπρυζ
Αναχωρήσεις : 08,12/06    15,19,20,21,23,25,27,28,30/07    03,06,10,11,13,16,17,18,20,23,24,26,30/08/2019

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>