ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

amsterdam3.jpg
Διάρκεια: 4, 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις: Άμστερνταμ
Αναχωρήσεις: 

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
bruges-belgium-lake.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες   
Διανυκτερεύσεις : Mπρύζ
Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
benelux-keukenhof.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Άμστερνταμ - Βρυξέλλες - Μπρυζ
Αναχωρήσεις : 01,08,22,29/08

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
the-hague-capital-of-the-netherlands.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες   
Διανυκτερεύσεις : Χάγη - Μπρυζ - Μάαστριχτ
Αναχωρήσεις : 24,30/07 & 07,13,25/08 & 21/09 & 22/10

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>