ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

_bruges.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες   
Διανυκτερεύσεις :Μπρυζ
Αναχωρήσεις : 14/02/2019

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
dinner-in-the-sky-brussels-belgium..jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες   
Διανυκτερεύσεις : Βρυξέλλες
Αναχωρήσεις : 22/02    08,22/03/2019

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
amsterdam3.jpg
Διάρκεια : 4 , 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Άμστερνταμ
Αναχωρήσεις : 08,15,22/02     01,07,08,15,21,22,29/03    04/04     01,16/05/2019

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
ghent-and-bruges-day-trip-from-brussels-in-brussels-105102.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Άμστερνταμ - Χρόνινγκεν - Μάαστριχτ
Αναχωρήσεις : 07,21/03/2019

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
bruges-belgium-lake.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες   
Διανυκτερεύσεις : Βρυξέλλες - Άμστερνταμ
Αναχωρήσεις : 26/02    05,19,26/03     25,30/04/2019

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
benelux-keukenhof.jpg
Διάρκεια : 5,6 ημέρες   
Διανυκτερεύσεις : Βρυξέλλες - Άμστερνταμ
Αναχωρήσεις : 08,21/03     24/04    08,12/06/2019

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>