ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

benelux-keukenhof.jpg
Διάρκεια : 5 - 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βρυξέλλες - Άμστερνταμ
Αναχωρήσεις : Παρασκευή    01/04    -   30/06   21,24/05    21,28/07   03,11,18,25/08

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
brugge-11.jpg
Διάρκεια : 5 - 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Άμστερνταμ - Μπρυζ - Βρυξέλλεες
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>