ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

tallinn_cnt_6nov09_istock_b.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βίλνιους - Ρίγα - Ταλλίν
Αναχωρήσεις : 05,09,13,15,29/06     06,13,18,20,25,27,31/07     01,03,07,08,10,14,15,17,21,22,24,28,29,31/08    07,14,21/09/2019

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
tallinn-old-town_796197c.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ταλλίν - Ρίγα - Βίλνιους
Αναχωρήσεις :   14,19,24,25/06    02,08,10,16,17,23,24,29,31/07     05,06,12,14,19,28/08    06,18/09/2019

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>