ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

tallinn_cnt_6nov09_istock_b.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ταλλίν
Αναχωρήσεις : Καθημερινά

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
riga-latvia.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ρίγα
Αναχωρήσεις : Καθημερινά

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
tallinn_cnt_6nov09_istock_b.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βίλνιους - Ρίγα - Ταλλίν
Αναχωρήσεις : 19,26/07 & 02,09,16,23,30/08 & 06,13,20/09

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>
tallinn-old-town_796197c.jpg
Διάρκεια : 7 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ταλλίν - Ρίγα - Βίλνιους
Αναχωρήσεις :
7 ημέρες: 01,08,15,22,29/08
8 ημέρες: 15,21,28/07 & 04,07,10,11,26,28/08 & 06,15,26/09


Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Χρήσιμες πληροφορίες>>