ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

tallinn_cnt_6nov09_istock_b.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ταλλίν
Αναχωρήσεις : Τρίτη   01/05 - 30/06/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
lithuania_3081_600x450.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βίλνιους
Αναχωρήσεις : Δευτέρα - Παρασκευή - Σάββατο   04/05 - 30/06/2017  

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
riga-latvia.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ρίγα
Αναχωρήσεις : Δευτέρα - Παρασκευή   01/05 - 30/06/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
tallinn-old-town_796197c.jpg
Διάρκεια :7 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βίλνιους - Ρίγα - Ταλίν
Αναχωρήσεις : 31/05      03,17,24/06      08,22,25,29,30/07       05,12,15,19,22/08      02,05,09/09/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>