ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

tallinn_cnt_6nov09_istock_b.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ταλλίν
Αναχωρήσεις : Τρίτη - Πέμπτη - Σάββατο - Κυριακή   01/07   -   31/08/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
lithuania_3081_600x450.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βίλνιους
Αναχωρήσεις : Δευτέρα - Παρασκευή - Σάββατο   04/05 - 30/06/2017  

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
riga-latvia.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ρίγα
Αναχωρήσεις : Δευτέρα - Παρασκευή   01/07 - 31/08/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
tallinn-old-town_796197c.jpg
Διάρκεια :7 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βίλνιους - Ρίγα - Ταλίν
Αναχωρήσεις : Σάββατο   08/07   -   26/08      04,12,20,25,28,30/07       04,06,09,13,14,15,21,22,28/08      05,09/09/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>