ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

tallinn_cnt_6nov09_istock_b.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ταλλίν
Αναχωρήσεις : Καθημερινά     01/04   -   30/06/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
lithuania_3081_600x450.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βίλνιους
Αναχωρήσεις : Δευτέρα - Παρασκευή - Κυριακή   01/04   -   30/06/2018  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
riga-latvia.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ρίγα
Αναχωρήσεις : Τρίτη    01/04   -   30/06/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
tallinn-old-town_796197c.jpg
Διάρκεια :7 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ταλλίν - Ρίγα - Βίλνιους
Αναχωρήσεις :  20,23,26,28,30/6     2,4,7,12,14,19,21,24,25,28,30,31/7 
1,2,4,7,8,9,11,14,18,21,22,25,30/8      1,4,5,8,19,22/09/18


Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>