ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

tallinn_cnt_6nov09_istock_b.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ταλλίν
Αναχωρήσεις : Καθημερινά   07/01 - 24/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
lithuania_3081_600x450.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βίλνιους
Αναχωρήσεις : Σάββατο 06/01 - 23/03/2018  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
riga-latvia.jpg
Διάρκεια : 4 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ρίγα
Αναχωρήσεις : Κυριακή 07/01 - 24/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
tallinn-old-town_796197c.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ταλλίν - Ρίγα - Βίλνιους
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>