ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

budapest-780-x-360.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη - Γιακοντίνα / Κρούσεβατς
Αναχωρήσεις : κάθε Κυριακή 01/07 - 30/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
prague_tout.jpg
Διάρκεια : 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πράγα - Βιέννη
Αναχωρήσεις : 01,08,15,22/08/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Vienna-Schonbrunn-Palace-30079.jpg
Διάρκεια : 7 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη
Αναχωρήσεις :  Κυριακή 01/06 - 31/08/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
cesky-krumlov.jpg
Διάρκεια : 7 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πράγα - Βιέννη - Βουδαπέστη
Αναχωρήσεις : 05,12,19,28/8/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>