ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

bali-indonesia.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπαλί (Νούσα Ντούα - Ουμπούντ)
Αναχωρήσεις : 30/07      04,11,13,18,20/08/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
jakarta_sightseeing.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις: Τζακάρτα - Τζογτζακάρτα - Ουμπούντ - Λοβίνα - Νούσα Ντούα
Αναχωρήσεις : 18/06    20/07    10/08    07/09    25/10/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
villa_toraja_2.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Τζακάρτα - Τζογκτζάκάρτα - Γη των Τοράγιας - Μπαλί
Αναχωρήσεις :

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
timor.jpg
Διάρκεια : 17 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Μπαλί-Ντίλι-Αταμπούα-Κούπανγκ-Γουαϊκαμπούμπακ-Γουαϊνγκάπου                            Μόνι - Μπάτζαγουα - Μπάτζο - Ντενπασάρ
Αναχωρήσεις :
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>