ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

africa-madagascar-group-of-lemurs.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Ανταναναρίβο - Τουλεάρ - εθνικό πάρκο Ίσαλο
Φιανταραντσόα - Αντσιράμπε

Αναχωρήσεις : 16,26/10    23/11/2018  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ws_Mauritius_1920x1080.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανταναναρίβο - Περινέ - Μπανγκαλάνες - Τουλεάρ - Ίσαλο                              Φιαναραντσόα - Αντσιράμπε - Μοροντάβα
Αναχωρήσεις : 16/10     23/11/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
160px-Sainte_marie_Madagascar_pirogue_taxi_depot.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Ανταναναρίβη - Περινέ Αντσιραμπέ - Φιαναραντσόα
                           Ρανοχίρα - Τουλεάρ - Μαυρίκιος

Αναχωρήσεις : 26/10/2018
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
4_4_Seychelles.jpg
Διάρκεια : 22 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σεϋχέλλες - Μαυρίκιος - Ανταναρίβο - Αντσιράμπε
                           Φιαναραντσόα - Ρανοχίρα - Τουλεάρ - Ρεϋνιόν

Αναχωρήσεις :
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>