ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

africa-madagascar-group-of-lemurs.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανταναρίβο - Περινέ - Αντσιράμπε - Φιανταραντσόα
                             Πάρκο Ίσαλο- Τουλεάρ

Αναχωρήσεις : 25/05    21/06/2017
Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ws_Mauritius_1920x1080.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανταναναρίβο - Περινέ - Μπανγκαλάνες - Τουλεάρ - Ίσαλο                              Φιαναραντσόα - Αντσιράμπε - Μοροντάβα
Αναχωρήσεις : 06,20/06     04,18/07/2017

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
160px-Sainte_marie_Madagascar_pirogue_taxi_depot.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Ανταναναρίβη - Περινέ - Αντσιραμπέ - Φιαναραντσόα
                           Ρανοχίρα - Τουλεάρ - Μαυρίκιος

Αναχωρήσεις : 25/05       21/06/2017
Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>