ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

africa-madagascar-group-of-lemurs.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανταναρίβο - Περινέ - Αντσιράμπε - Φιανταραντσόα
                             Πάρκο Ίσαλο- Τουλεάρ

Αναχωρήσεις : 14,20/02     14/03    27/04    25/05    22/06     10/07    30/08    15/09/2018
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ws_Mauritius_1920x1080.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανταναναρίβο - Περινέ - Μπανγκαλάνες - Τουλεάρ - Ίσαλο                              Φιαναραντσόα - Αντσιράμπε - Μοροντάβα
Αναχωρήσεις : 14/02     14/03    27/04    25/05    22/06     10/07    30/08    15/09/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
160px-Sainte_marie_Madagascar_pirogue_taxi_depot.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Ανταναναρίβη - Περινέ Αντσιραμπέ - Φιαναραντσόα
                           Ρανοχίρα - Τουλεάρ - Μαυρίκιος

Αναχωρήσεις : 20/02/2018
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
4_4_Seychelles.jpg
Διάρκεια : 22 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σεϋχέλλες - Μαυρίκιος - Ανταναρίβο - Αντσιράμπε
                           Φιαναραντσόα - Ρανοχίρα - Τουλεάρ - Ρεϋνιόν

Αναχωρήσεις :
Αναλυτικός Τιμοκατάλογος ...                                            Ενδεικτικό πρόγραμμα>>