ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

160px-Sainte_marie_Madagascar_pirogue_taxi_depot.jpg
Διάρκεια : 18 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανταναρίβο - Περινέ - Αντασίμπε - Αντσιράμπε - Φανταραντσόα
Ρανοχίρα - Τουλεάρ - Πανγκλάνες - Ιφάτι - Μοροντάβα

Αναχωρήσεις : 08,29/11

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ws_Mauritius_1920x1080.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανταναναρίβο - Αντασίμπε - Ανταναναρίβο - Αντσιράμπε
Φιανταραντσόα - Ρανοχίρα - Πορτ Λουί

Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
photo-beach-of-l-etang-sale-les-bains-reunion-36235-small.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Πορτ Λουί - Ανταναναρίβο - Ρανοχίρα - Φιανταραντσόα - Αντσιράμπε
Περινέ - Σεν Ντενί

Αναχωρήσεις : 28/07
Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
4_4_Seychelles.jpg
Διάρκεια : 22 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σεϋχέλλες - Μαυρίκιος - Ανταναρίβο - Αντσιράμπε
Φιαναραντσόα - Ρανοχίρα - Τουλεάρ - Ρεϋνιόν

Αναχωρήσεις :
Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                Ενδεικτικό πρόγραμμα>>