ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

africa-madagascar-group-of-lemurs.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Ανταναναρίβο - Αντασίμπε - Αντσιράμπε - Φιαναραντσόα - Ρανοχίρα - Τουλεάρ
Αναχωρήσεις : 28/06    19/07    09/08    13/09    18/10/2019  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Sainte-Marie-Island_Madagascar_5R8IC.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Ανταναναρίβο - Περινέ - Πανγκαλάνες - Ρανοχίρα - Φιανταραντσόα - Αντσιράμπε
Αναχωρήσεις : 26/06     28/08    25/09    09,23/10    06,20/11/2019  

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
160px-Sainte_marie_Madagascar_pirogue_taxi_depot.jpg
Διάρκεια : 13 - 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανταναναρίβο - Νόσυ Μπε - Ζόφρε - Αντσιρανάνα - Ανκαράνα - Μοροντάβα
Αναχωρήσεις : κάθε Τετάρτη - Παρασκευή - Σάββατο από 01/05 – 31/10/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
madagaskari-baobab.jpg
Διάρκεια : 18 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανταναναρίβο - Περινέ - Μπανγκαλάνες - Τουλεάρ - Ρανοχίρα - Φιαναραντσόα - Αντσιράμπε - Μοροντάβα
Αναχωρήσεις : 24/06    12/08    05/09    09,23/10    07,21/11/2019

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ws_Mauritius_1920x1080.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Ανταναναρίβη - Περινέ Αντσιραμπέ - Φιαναραντσόα -  Ρανοχίρα - Τουλεάρ - Μαυρίκιος
Αναχωρήσεις : 28/06    19/07    09/08    13/09    18/10/2019
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
4_4_Seychelles.jpg
Διάρκεια : 22 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σεϋχέλλες - Μαυρίκιος - Ανταναρίβο - Αντσιράμπε
                           Φιαναραντσόα - Ρανοχίρα - Τουλεάρ - Ρεϋνιόν

Αναχωρήσεις :
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>